Zpravodajství - Student

Vzdělávací nabídka pro všechny aneb Plánování podle teorie mnohočetných...

03.06.2023 21:40  Seminář seznámí účastníky se způsobem plánování vzdělávací nabídky v mateřské škole tak, aby se do nabízených činností se zájmem a radostí zapojilo co nejvíce děti ve třídě a zároveň byly pokryty všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Základem pro plánování se stane teorie mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera. Seminář zprostředkuje nejen základní teoretický vhled do tohoto tématu, ale nabídne i praktické činnosti, jejichž výstupy budou moci účastníci využít při své vlastní práci. ...Středisko vzdělávání s.r.o.

Školení ISO 9001 a ISO 14001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení ISO 13485 – zdravotnické prostředky

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení interní auditor ISO 9001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení ISO 9001

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení základy metrologie

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Školení ISO - IEC 27001:2022

02.06.2023 13:30  ...QC Group, s.r.o.

Plná moc k ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu

03.06.2023 10:10 PLNÁ MOC Já, níže podepsaný Martin Podhorský, nar. 5. 12. 1964, bytem Horní 12, 415 01 Teplice, ,  uděluji plnou moc Jaroslavu Váňovi, nar. 31.12.1969, bytem Jihlavská 622, 140 00 Praha 4, k ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu, ze současné adresy Horní 12, 415 01 Teplice, na adresu Malinová

Sdělení, že zaměstnanci nenáleží rodičovská dovolená

03.06.2023 10:10 Vzor sdělení, že zaměstnanci nenáleží rodičovská dovolená

Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.