Zpravodajství - Student

Kurz základy brain koučingu

04.12.2023 04:20  Cíl kurzu< - h2> Naučit vás kultivovat a zlepšovat myšlení své i druhých. Získané informace si zažijete a některé osobní situace si přímo na místě vyřešíte. < - ul> Zaměření kurzu< - h2> Kurz je vhodný pro všechny TOP manažery, vedoucí pracovníky a vedoucí týmů, kteří chtějí začít koučovat a hledají srozumitelnou cestu jak na to. < - ul> Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.< - h2> ...NICOM, a.s.

Zjednodušte si programování pomocí jQuery

04.12.2023 04:20  Předpokládané znalosti< - h2> Základní znalosti HTML< - span>< - a>< - span> a  ...NICOM, a.s.

Argumentace a vyjednávání

03.12.2023 21:40  Cíl kurzu< - h2> Naučit se efektivně komunikovat v prostředí s různými zájmy. < - ul> Zaměření kurzu< - h2> Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe zvládat náročnější komunikační situace se zákazníky, dodavateli, konkurenty, či cizími organizacemi. Vhodný je také pro obchodníky, manažery nákupu, nebo servisní techniky v terénu a další profese, ve kterých je nutné komunikovat náročnější situace a prosazovat specifické zájmy, či ovlivň ...NICOM, a.s.

Změny v odměňování zaměstnanců ÚSC a jejich příspěvkových organizací od 1.1.2024

01.12.2023 23:40  Akreditace: MV - AK - PV-357 - 2022 Pracovní právo Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně rozboru novelizací provedených v oblasti odměňování a cestovních náhrad účinných od 1. 1. 2024, případně v průběhu tohoto roku ...Aliaves Co., a.s.

Tenký led administrativních úkonů a dokumentace v mateřské škole

01.12.2023 23:40  Cíl semináře Připravili jsme online seminář šitý na míru ředitelům, ředitelkám mateřských škol. Řízení zařízení předškolní výchovy a vzdělávání je naprosto specifické. Nabízíme unikátní možnost získat informace, doporučení a zkušenosti vynikající lektorky a pedagožky, která Vás v daném tématu rozhodně nenechá na holičkách. Kromě vybraných témat obsahu, máte možnost konzultace přímo v rámci online přenosu. Jasně, stručně, srozumitelně pro všechny, kteří očekávají metodickou podporu, sdílení p ...Aliaves Co., a.s.

Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

01.12.2023 23:40  Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022 Zákon o odpadech webinář Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí. ...Aliaves Co., a.s.

Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR

01.12.2023 23:40  Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022 Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi webinář Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR. ...Aliaves Co., a.s.

Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024

01.12.2023 23:40  ...Aliaves Co., a.s.

Co vše se mění u dohod o provedení práce od 1.1. 2024 a jak se s tím v praxi...

01.12.2023 23:40  Akreditace: MV - AK - PV-455 - 2018 Pracovně právní vztahy ve veřejné správě Cíl semináře Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení. Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo j ...Aliaves Co., a.s.

Nový stavební zákon – s jeho autory z MMR

01.12.2023 23:40  Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021 Stavební zákon-současnost a budoucnost právní úpravy webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona. ...Aliaves Co., a.s.

Ztráta zaměstnání – jaké finanční dopady očekávat

03.12.2023 21:40 Dlouhodobé omezení příjmů může jednoduše zamíchat s domácím rozpočtem. Nejen ztráta zaměstnání, například i dlouhodobá nemoc může mít za následek finanční tíseň, pokud není člověk dopředu připraven, nebo pokud neví, jak v takové situaci postupovat.  obrázek zdroj Unsplash.com Je důležité si uvědomit, že

Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.