4. číslo časopisu Fórum sociální politiky: články o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 (i covidu-19) a Jan Keller recenzující knihu Daniela Prokopa "Slepé skvrny"

Datum: 08.09.2020
Praha 8. září 2020 (PROTEXT) - Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 8. září 2020 4. letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), je monotematické: přináší...
Praha 8. září 2020 (PROTEXT) - Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 8. září 2020
4. letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), je monotematické: přináší erudované články o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 i koronavirové pandemie. Zajímavé jsou také recenze: v jedné z nich profesor Jan Keller recenzuje knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Dvacetistránková příloha 4. čísla shrnuje výsledky výzkumné činnosti VÚPSV v roce 2019.
V aktuální úvaze sociolog Petr Víšek vidí koronavirovou krizi jako akcelerátor řady trendů spojených s digitalizací ekonomiky. Jednou z výrazných sociálně politických otázek, které P. Víšek vznáší ve vazbě na aktuální státní koronavirovou pomoc podnikatelům, je, zda nepřichází doba povinného pojištění podnikatelské činnosti, které by snížilo platby státu v obdobných krizových situacích. První dva recenzované články se zabývají otázkami dopadů 4. průmyslové revoluce na zaměstnanost v českém průmyslu. Uvádějí mimo jiné, že koronavirová pandemie zvyšuje nezaměstnanost a tím zřejmě oslabí tlak na automatizaci. Zavážnou otázkou je i to, nakolik v České republice dostupnost levné zahraniční pracovní síly s nízkou kvalifikací brzdí Etapu 4.0. Poznatky ohledně toho, jak hluboký zásah pro rozvoj Průmyslu 4.0 přinesla koronavirová epidemie, jsou zatím rozporuplné: na jednu stranu se rozšířila práce z domova, zájem o 3D tisky atp., na druhou stranu hackerské útoky i vůči nemocnicím připomněly, jak křehké informační technologie jsou, zvláště v tzv. komplexních krizích. Profesor Jan Keller ve své recenzi chválí knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny za přehlednost a srozumitelnost ohledně témat nedoceňovaných kupříkladu politickou scénou (jde např. o definice chudoby a o některé další jevy sociální nerovnosti). Na druhou stranu Jan Keller nachází v Prokopově knize některé slabiny, například v pasážích věnovaných přístupu ke vzdělání nebo otevřenosti vůči migrantům. Za nejproblematičtější část označuje J. Keller kapitolu o sociální stratifikaci české společnosti a mezi svými argumenty uvádí i srovnatelné poznatky ze zahraničí.
V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany 4. čísla časopisu Fórum sociální politiky, kde kromě obsahu atp. naleznete celou výše zmíněnou aktuální úvahu sociologa Petra Víška o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 a koronavirové pandemie.
Druhou přílohou jsou názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 4. čísla Fóra sociální politiky (dále též FSP). Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.
Třetí přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - třetího letošního - čísla FSP.
Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 e-mail: petr.safarik@vupsv.cz ČTK ke zprávě vydává textovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.