Průzkum naznačuje fyzickou i duševní zátěž, kterou vyvolává anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Až 41 % pacientů trápí sociální izolace.

Datum: 25.09.2020
Addlestone (Anglie) 25. září 2020 (PROTEXT/PRNewswire) - - Více než polovina pacientů, kteří se průzkumu zúčastnili, uvádí, že v jejich každodenním životě hraje toto onemocnění hlavní roli - Odborníci vyzývají ke zlepšení péče a lepšímu chápání pacientů ...
Addlestone (Anglie) 25. září 2020 (PROTEXT/PRNewswire) - - Více než polovina pacientů, kteří se průzkumu zúčastnili, uvádí, že v jejich každodenním životě hraje toto onemocnění hlavní roli - Odborníci vyzývají ke zlepšení péče a lepšímu chápání pacientů Firma Astellas Pharma Europe Ltd. dnes zveřejnila výsledky evropského průzkumu, kterého se zúčastnilo 200 nefrologů a 203 pacientů s anémií způsobenou chronickým onemocněním ledvin (CKD). Tento průzkum odhalil fyzickou a duševní zátěž, které musí pacienti s touto chorobou čelit. Více než polovina pacientů (57 %), kteří se průzkumu zúčastnili, uvedla, že onemocnění hraje v jejich každodenním životě hlavní roli, a 41 % pacientů uvedlo, že kvůli svému onemocnění mají pocit sociální izolace. Odborníci se domnívají, že je nutné důsledky, které anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyvolává, lépe prozkoumat a že bychom se v každodenní léčbě měli více zaměřit na zlepšování kvality života pacientů.
Anémie je běžnou komplikací chronického onemocnění ledvin, přičemž postihuje jednoho z pěti pacientů s touto chorobou. (1) Vyvolává příznaky jako jsou nedostatek energie, únava a dušnost (2), což negativně působí jak na pacienty v práci, tak doma. Výsledky průzkumu naznačují, že tyto příznaky ovlivňují každodenní život 83 % pacientů, a v průměru vedou k tomu, že každý měsíc jsou více než 8 dnů v pracovní neschopnosti. A téměř polovina pacientů (44 %) uvedla, že musela v práci skončit úplně. Kromě práce více než dvě třetiny (67 %) pacientů uvedlo, že potřebují pomoc v domácnosti, což je dalším důkazem toho, jak anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, negativně ovlivňuje kvalitu života. Další informace od pacientů a nefrologů týkající se diagnostiky, léčby a problémů, které anémie pacientům s chronickým onemocněním ledvin přináší, najdete v přehledné infografice. Společnost Astellas uspořádala, za účelem diskuze o výsledcích průzkumu, panelovou diskuzi odborníků, které se zúčastnilo pět předních specialistů z oboru. Mezi odborníky, kteří se tohoto panelu zúčastnili, patřili dva přední profesoři nefrologie (ze Spojeného Království a Španělska), zdravotní sestra se specializací na péči o pacienty s chorobami ledvin (ze Spojeného Království), prezident Evropské asociace sester pečujících o pacienty s onemocněním ledvin a prezident Národní poradenské skupiny pro pacienty s chorobami ledvin (ze Španělska). Podrobné informace o výsledcích průzkumu, spolu s detailním hodnocením účastníků panelové diskuze, najdete v závěrečné zprávě z průzkumu. Nejdůležitější informace členů odborného panelu uvádíme níže:
„Je jasné, že se musíme naučit lépe porozumět všem aspektům, které ovlivňují kvalitu života pacientů s tímto onemocněním." Jennifer Ann Williams, zdravotní sestra se specializací na péči o pacienty s onemocněním ledvin, zdravotnický výbor univerzity Abertawe Bro Morgannwg, Spojené Království. „Není překvapením, že pacienti kvůli tomuto onemocnění mají pocit sociální izolace. Cítíte se unaveni a nechcete vycházet ven nebo se vídat s přáteli, nechce se vám prostě dělat nic." Daniel Gallego, prezident Národní federace asociací pro boj s chorobami ledvin (ALCER - National Federation of Associations for the Fight Against Kidney Diseases), Španělsko. „Při hodnocení dopadů anémie na každodenní život je důležité brát v úvahu také individuální charakteristiky pacientů." Profesor José Portolés Pérez, nefrolog, univerzitní nemocnice Puerta de Hierro de Majadahonda, Španělsko. Tyto názory pacientů, nefrologů i odborníků společně naznačují, že nefrologové by se měli snažit lépe porozumět duševní i fyzické zátěži, které musí pacienti s anémií vyvolanou chronickým onemocněním ledvin čelit a současně se musí v léčbě snažit více zaměřit na zlepšování kvality života pacientů. „Vše co ve společnosti Astellas děláme je motivováno naší snahou měnit budoucnost zdravotní péče. Uvědomujeme si, že řešení dosud nevyslyšených potřeb často spočívá ve spolupráci s ostatními. Tento průzkum je jen jednou z iniciativ, na které se spolu s pacientskými skupinami a profesními organizacemi podílíme, abychom pomohli zlepšit kvalitu života pacientů s chronickým onemocněním ledvin a pomohli zdravotníkům najít lepší možnosti, jak tuto chorobu léčit." Gino Ciotti, lékařský ředitel firmy Astellas pro obor nefrologie.
Více informací o anémii při chronickém onemocnění ledvin najdete na této webové stránce: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology O průzkumu Beyond CKD: Unveiling the hidden truth of anaemia (Nad rámec chronického onemocnění ledvin: odhalení skryté pravdy o anémii) Společnost Research Partnership tento průzkum uspořádala v době od ledna do února 2020, a to na objednávku společnosti Astellas Europe Limited. Cílem bylo zjistit, jak pacienti a nefrologové vnímají chronické onemocnění ledvin a s ním související anémii.
Nábor účastníků proběhl online, přičemž pro účast bylo nutné splnit následující kritéria: - Pacient s chronickým onemocněním ledvin (CKD) a s diagnostikovanou anémií - Nefrolog s praxí alespoň 2 roky, který pravidelně léčí minimálně 8 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stádiu 3 či vyšším, kteří mají současně anémií Účastníci průzkumu se zúčastnili 25 minutového online průzkumu. Více informací o tomto průzkumu najdete na webové stránce www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.
O chronickém onemocnění ledvin (CKD) a anémii Chronické onemocnění ledvin je charakteristické postupným zhoršováním funkce ledvin kvůli jejich poškození jinými chorobami, jako jsou například hypertenze, diabetes nebo autoimunitní onemocnění. (3) Celosvětově postihuje chronické onemocnění ledvin zhruba každého desátého člověka. (4) V Evropě chronickým onemocněním ledvin trpí dokonce každý osmý člověk (4). Podle údajů ze Spojeného Království trpí každý pátý pacient s chronickým onemocněním ledvin anémií, přičemž u nejtěžších případů chronického selhání ledvin (stádium 5), má anémii každý druhý pacient. (1) Podle odhadů budou do roku 2040 chronická onemocnění ledvin 5. nejčastější příčinou předčasného úmrtí. (5) Chronické onemocnění ledvin je celosvětově závažným zdravotnickým problémem, který je potřeba urgentně řešit. Anémie je běžnou komplikací chronických onemocnění ledvin (6), protože selhávající ledviny nejsou schopny produkovat dostatek hormonu erytropoetinu, což vede ke zhoršení citlivosti organismu na pokles koncentrace kyslíku v krvi. Navíc v důsledku chronického zánětu dochází ke zvýšení koncentrace hormonu hepcidinu v krvi a ke snížení hladiny železa v krvi. Anémie je spojena s morbiditou i mortalitou dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů a její prevalence a závažnost se postupně zhoršuje, spolu s tím jak se zhoršuje funkce ledvin. (7) Anémie způsobená chronickým onemocněním ledvin zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, dále zhoršuje funkci ledvin a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. (8-10)
O společnosti Astellas Astellas Pharma Inc. je farmaceutická společnost podnikající ve více než 70 zemích světa. Uplatňujeme přístup založený na vyhledávání nových příležitostí tak, abychom mohli neustále vyvíjet nová léčiva, která uspokojí potřeby pacientů s obtížně léčitelnými chorobami. Kromě toho se zaměřujeme také na zdravotnická řešení Rx+® a snažíme se spojit naše znalosti se špičkovými technologiemi a spolupracovat s partnery z různých oborů. Díky tomu je firma Astellas v popředí změn systému zdravotní péče a snaží se s pomocí inovativních vědeckých postupů zlepšovat život pacientů. Další informace najdete na webové stránce https://www.astellas.com/eu.
Právní prohlášení firmy Astellas Veškerá prohlášení v této tiskové zprávě, která se týkají našich aktuálních plánů, odhadů, strategií a domněnek, a také všechna ostatní prohlášení, s výjimkou historických faktů, jsou považována za výhledová prohlášení o odhadech budoucích výsledku společnosti Astellas. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních předpokladech a očekáváních vedení společnosti, vychází z informací, které má vedení společnosti v současné době k dispozici a podléhají známým i neznámým rizikovým faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky společnosti budou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi tyto rizikové faktory, mimo jiné, patří: (i) změny celosvětových ekonomických podmínek a zákonů a předpisů, které se týkají farmaceutických trhů; (ii) kolísání směnných kurzů cizích měn; (iii) zpoždění při uvádění nových produktů na trh; (iv) okolnosti, které firmě Astellas znemožňují v dostatečné míře prodávat stávající a nové produkty; (v) okolnosti, které firmě Astellas znemožňují účinně provádět další výzkum a vývoj nových produktů, které by uspokojily potřeby zákazníků na velmi konkurenčních trzích; a (vi) porušování práv duševního vlastnictví firmy Astellas třetími stranami. Informace o farmaceutických produktech (včetně produktů, jejichž vývoj aktuálně probíhá) v této tiskové zprávě nepředstavují inzerci těchto produktů ani lékařské doporučení k jejich užívání.
ODKAZY NA ZDROJE 1 Dmitrieva O, de Lusignan S, Macdougall IC, et al. Association of anaemia in primary care patients with chronic kidney disease: cross sectional study of quality improvement in chronic kidney disease (QICKD) trial data. BMC Nephrol 2013;14:24. 2 National Kidney Foundation. Anemia and Chronic Kidney Disease. Available from: https://www.kidney.org/atoz/content/what_anemia_ckd. [Citováno: červen 2020.] 3 Ojo A. Addressing the Global Burden of Chronic Kidney Disease Through Clinical and Translational Research. Trans Am Clin Climatol Assoc 2014;125:229-246. 4 International Society of Nephrology. Chronic Kidney Disease. Global Kidney Health Atlas 2017. Available from: www.theisn.org/global-atlas [Citováno: červen 2020]. 5 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Findings from the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: IHME, 2018. Available from: http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2019/GBD_2017_Booklet.pdf [Citováno: červen 2020]. 6 McClellan W, Aronoff SL, Kline Bolton W, et al. The prevalence of anemia in patients with chronic kidney disease. Curr Med Res Opin 2004;20:1501-1510. 7 Stauffer ME and Fan T. Prevalence of Anemia in Chronic Kidney Disease in the United States. PLoS One 2014;9:e84943. 8 Mohanram A, Zhang Z, Shahinfar S, et al. Anemia and end-stage renal disease in patients with type 2 diabetes and nephropathy. Kidney Int 2004;66:1131-1138. 9 Weiner DE, Tighiouart H, Stark PC, et al. Kidney disease as a risk factor for recurrent cardiovascular disease and mortality. Am J Kidney Dis 2004;44:198-206. 10 Eriksson D, Goldsmith D, Teitsson S, et al. Cross-sectional survey in CKD patients across Europe describing the association between quality of life and anaemia. BMC Nephrol 2016;17:97. KONTAKTNÍ INFORMACE: Kate Burd, ředitelka pro produktovou komunikaci, TEL: +44 7771 803076, Email : kate.burd@astellas.com
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.