Firma JDE Peet’s oznámila výborné výsledky za první pololetí roku 2020

Datum: 07.08.2020
Amsterdam 7. srpna 2020 (PROTEXT/BusinessWire) - Výborné výsledky jsou důkazem odhodlání a vůle našich značek překonávat obtíže a těžkosti v podnikání • Rekordní růst tržeb za prodej balené kávy a čaje (dále též „CPG“) tažený rozvinutými trhy •...
Amsterdam 7. srpna 2020 (PROTEXT/BusinessWire) - Výborné výsledky jsou důkazem odhodlání a vůle našich značek překonávat obtíže a těžkosti v podnikání
• Rekordní růst tržeb za prodej balené kávy a čaje (dále též „CPG“) tažený rozvinutými trhy • Růst tržeb za prodej balené kávy a čaje do značné míry kompenzoval výpadek tržeb za rozlévané kávy a čaje • Od června se i tržby za rozlévané nápoje začínají vzpamatovávat • Organický růst firmy před zdaněním o 10,5 % na 642 miliónů eur • Růst zisku o 12,0 %; růst zisku na akcii o 0,79 euro1 • Poměr zadluženosti vůči zisku před zdaněním a odpisy klesl na 3,4, oproti původní hodnotě na konci daňového roku 2019, kdy dosahoval až 4,2 • Úspěšné dokončení vstupu na burzu
Zpráva Casey Kellera, generálního ředitele firmy JDE Peet’s
Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/
„Firma JDE Peet’s v prvním pololetí roku 2020 dosáhla výborných výsledků, které jsou důkazem odhodlání a vůle našich značek překonávat překážky, navzdory složité ekonomické a společenské situaci, kvůli pandemii COVID-19. Naše vyvážené portfolio káv a čajů nám umožnilo rychle se přizpůsobit měnícím se zvyklostem zákazníků, kteří začali více kupovat balené nápoje, protože nemohli chodit do provozoven. Hned na začátku krize náš tým přijal proaktivní opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců po celém světě a k ochraně našeho podnikání. Díky tomu jsme mohli naše zákazníky a spotřebitele obsluhovat bez přerušení. Navzdory nestabilnímu prostředí se nám podařilo dosáhnout velmi významného růstu zisku před zdaněním, což je důkazem našeho tahu na branku a finanční disciplíny, zaměřené na pečlivé sledování a ořezávání nákladů. Navíc se nám podařilo podstatně pokročit v plnění našich cílů v oblasti snižování zadlužení. Již od června se začalo znovu dařit v segmentu rozlévaných nápojů, a to díky postupnému uvolňování karantény na jednotlivých trzích. Vzhledem k našemu silnému portfoliu produktů a prodejních kanálů, tak máme jedinečnou příležitost i nadále si udržet náš významný tržní podíl a uspokojovat potřeby našich zákazníků na celém světě.“
Výhled V první polovině roku 2020 postihla firmu JDE Peet’s pandemie COVID-19, která měla řadu dopadů na naší firmu, zaměstnance, zákazníky i dodavatele. Během této krize náš hlavní cíl zůstal stejný: zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a udržet naše podnikání. Naše firma a celý širší segment prodeje kávy a čaje i během pandemie COVID-19 ukázal vysokou odolnost a tah na branku, a to navzdory ekonomickým nejistotám. Naše globální výrobní a dodavatelská síť, spolu se širokým portfoliem prověřených značek a náš důraz na diverzifikovaný přístup k trhu nám pomůže se vypořádat s ekonomickými nejistotami a otřesy i v budoucnu. I když nelze přesně odhadnout budoucí dopady pandemie COVID-19 na globální trhy, již v červnu jsme zaznamenali známky oživení trhů, které se postupně začaly otevírat. Pokud tento trend bude pokračovat, můžeme očekávat další růst tržeb za celý daňový rok 2020. Rovněž předpokládáme, že náš růst zisku před zdaněním (EBIT) se bude pohybovat v rozmezí 5 - 8 %, což je v souladu s našimi střednědobými a dlouhodobými cíli, přičemž ve druhém pololetí roku hodláme zvýšit marketingovou a propagační aktivitu. A jsme na nejlepší cestě snížit naše dluhové zatížení pod trojnásobek zisku před zdaněním a odpisy, a to do konce prvního pololetí roku 2021. 1 Aktuální zisk (na akcii) nezahrnuje všechny opravné položky a daně. Více informací najdete v předběžné výsledovce. Údaje na akcii vychází z průměrného počtu 499 miliónů kusů akcií.
Aktualizace ohledně COVID-19 Od propuknutí pandemie COVID-19, jsme proaktivně přijali řadu preventivních opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců a také na ochranu našeho podnikání. Prostřednictvím našich značek, jsme také darovali více než 20 miliónů šálků kávy a čaje zdravotnickému sektoru a potravinovým bankám. Opatření přijatá vládami na celém světě za účelem snížení důsledků pandemie, způsobila zásadní změnu v konzumaci kávy a čaje, která se přesunula z provozoven domů. Navíc došlo k podstatnému nárůstu tržeb z elektronického obchodování. Tyto trendy vidíme ve většině našich provozoven na rozvinutých trzích, zaměřených na prodej balené kávy a čaje (CPG). Na druhou stranu tato krize negativně ovlivnila naše provozovny prodávající rozlévanou kávu a čaj. Nejhorší situace byla v měsících dubnu a květnu. Od června ale i v tomto segmentu postupně vidíme známky výrazného oživení poptávky. Naše týmy i nadále pečlivě monitorují vývoj pandemie a s tím související změny v poptávce, s cílem zajistit sledování změn v chování a poptávce zákazníků, abychom na ně mohli odpovídajícím způsobem reagovat. Finanční přehled za první pololetí roku 2020
v miliónech euro (pokud není uvedeno jinak)1.pololetí1.pololetíorganické výsledky
20202019změnazměna
Tržby32363332-2,9%-1,1%
Zisk před zdaněním6425889,1%10,5%
Aktuální zisk za období39335112,0%-
Aktuální zisk na akcii(1,2) (EUR)0,79---
Oznámený zisk na akcii EPS (EUR)0,44---
1 Aktuální zisk (na akcii) nezahrnuje všechny opravné položky a je uvedený bez daně 2 Na základě předběžného průměrného počtu akcií 499 miliónů kusů
Celkové organické tržby za první pololetí roku 2020 klesly o 1,1 %. Tržby za balenou kávu a čaj (CPG) rostly i nadále ve všech segmentech a do velké míry kompenzovaly dopady pandemie COVID-19 na naše tržby za prodej rozlévané kávy a čaje, které představují zhruba 25 % celkového objemu tržeb. V růstu organických tržeb jsou již započtena úpravy o -0,9 % a -0,2 % z fluktuace cen. Přímý prodej vedl ke zvýšení tržeb o 0,1 %, zatímco směnný kurz zahraničních měn měl negativní dopad ve výši 1,8 %. Celkem se tak tržby snížily o 2,9 eur na 3236 miliónů eur. Zisk před zdaněním organicky vzrostl o 10,5 % na 642 miliónů eur a byl tažený zejména dvouciferným růstem ve všech tří segmentech prodeje balené kávy a čaje a v obchodech Peet’s a negativně se na něm podepsal segment rozlévaných nápojů konzumovaných v provozovnách. Po započtení vlivu směnných kurzů a další změn vzrostl zisk před zdaněním o 9,1 %. Aktuální zisk, bez započtení jednorázových položek, se zvýšil o 12,0 % na 393 miliónů eur, a to díky vyššímu provoznímu zisku, který byl částečně ovlivněn také vyššími daňovými výdaji. Volná hotovost ve výši 402 miliónů eur zahrnuje také náklady na vstup na burzu a vyšší stav zásob, který jsme museli udržovat kvůli zajištění kontinuity dodávek během pandemie COVID-19. Poměr dluhu vůči zisku před zdaněním a odpisy se zlepšil na 3,4, ve srovnání s hodnotou 4,2 na konci daňového roku 2019. I nadále tak děláme velké pokroky na snížení našeho hodnoty tohoto poměru do konce prvního pololetí roku 2021 pod 3,0. Naše solventnost je i nadále silná, celkové finanční prostředky, které máme k dispozici činí 1222 miliónů eur, z čehož 504 miliónů připadá na volnou hotovost a 718 miliónů revolvingový úvěr. Finanční přehled za první pololetí roku 2020 - podle segmentů
v miliónech eur (pokud není uvedeno jinak)Tržby 1. pol. 2020Organický růstOznámený růstZisk před zdaněním 1. pol. 2020Organický růstRůst
CPG Evropa16524,7%3,7%55816,3%15,8%
CPG LARMEA4926,3%-3,1%10934,4%25,3%
CPG APAC3080,1%-1,1%6974,4%64,3%
Peet's435-0,8%1,8%5018,2%28,2%
Zboží k odnosu336-29,5%-29,8%(8)--
Celkem JDE Peet's (1)3236-1,1%-2,9%64210,5%9,1%
1 Obsahuje částku 13 miliónů eur za tržby neuvedené v jednotlivých segmentech a částku 136 miliónů eur zisku před zdaněním, která rovněž není uvedena v jednotlivých segmentech
CPG - Evropa Organický růst byl tažen růstem prodeje balené kávy a směsí ve výši 5,2 %, který byl částečně negativně ovlivněn kolísáním cen (-0,5 %). Tento růst byl do velké míry tažený hlavně úspěšným prodejem kávových bobů a mleté kávy v balení na přípravu jednoho šálku a také vyšší domácí spotřebou našich produktů, v důsledku změny chování zákazníků kvůli karanténním opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19. Oznámené tržby vzrostly o 3,7 % eur na 1652 miliónů euro, po započtení negativního vlivu směnných kurzů ve výši -1,0 %, který byl dán zejména poklesem kurzu norské koruny a polského zlotého. Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2020 organicky vzrostl o 16,3 % na 558 miliónů eur a byl tažen zejména vyššími tržbami a nižšími náklady během pandemie COVID-19.
CPG - LARMEA (Latinská Amerika, Rusko, Ukrajina a východní Evropa a střední Asie) Organický růst byl tažený růstem prodeje balené kávy a směsí ve výši 7,0 %, který byl částečně negativně ovlivněn kolísáním cen (-0,8 %). Růst tržeb za prodej balené kávy a směsí byl tažený zejména pokračujícím růstem prodeje mleté kávy v balení na přípravu jednoho šálku a také prodejem mrazem sušené instantní kávy. Oznámené tržby poklesly o 3,1 % na 492 miliónů eur, po započtení negativního vlivu směnných kurzů ve výši -9,4 %, který byl dán zejména poklesem brazilského reálu, ruského rublu, turecké liry a jihoafrického randu. Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2020 organicky vzrostl o 34,4 % na 109 miliónů eur a byl tažen zejména vyššími tržbami a nižšími náklady.
CPG - APAC (Asie a Tichomoří) Organický růst je rozdílem poklesu prodejů balené kávy a směsí o -0,2 % a přírůstku 0,3 % díky kolísání cen. V Austrálii, na Novém Zélandu a v Číně tržby za prodej balené kávy silně rostly i během krize COVID-19. Prodej rozlévané kávy a čaje klesl z důvodu karanténních opatření proti pandemii COVID-19. Oznámené tržby klesly o 1,1 % na 308 miliónů eur, po započtení negativního vlivu směnných kurů ve výši -1,2 %, který byl dán zejména poklesem australského dolaru, novozélandského dolaru a singapurského dolaru. Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2020 organicky vzrostl o 74,4 % na 69 miliónů eur a byl tažen zejména nižšími provozními náklady a nízkým výchozím stavem.
Peet’s Organický růst je rozdílem poklesu prodejů balené kávy a směsí o -4,1 % a přírůstku 3,4 % díky kolísání cen. Organický růst balené kávy a čaje značky Peet’s zaznamenal dvouciferný růst a byl tažený zejména posunem poptávky po balené kávě (přesunem zájmu zákazníků z rozlévané kávy na balenou kávu) a růstem obliby prémiových kávových bobů značky Peet’s a také nabídkou mleté kávy ve standardním balení a v balení pro přípravu jednoho šálku. Tržby z prodeje rozlévané kávy a čaje byly výrazně negativně ovlivněny karanténními opatřeními v souvislosti s COVID-19. Do konce června byla většina kávových obchodů otevřena a nabízela v plném rozsahu prodej balené kávy s vyzvednutím v obchodě, dodávky balené kávy zákazníkům a v omezeném rozsahu také restaurační provoz. Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2020 organicky vzrostl o 18,2 % na 50 miliónů eur a byl tažený zejména růstem v segmentu prodeje balené kávy a čaje a uzavřením licenční smlouvy s firmou Keurig Dr. Pepper.
Prodej rozlévané kávy a čaje Pokles organických tržeb byl dán zejména poklesem prodeje rozlévané kávy a směsí o -27,3 % a také kolísáním cen, které mělo negativní dopad ve výši -2,1 %. Prodej rozlévané kávy a čaje byl negativně ovlivněn pandemií COVID-19. Mnoho prodejních kanálů bylo uzavřeno, včetně kanceláří, vzdělávacích center, barů, restaurací a kaváren a nebylo také možné cestovat a provozovat turistiku. Tam, kde to bylo možné, jsme se v našich kavárnách snažili udržet alespoň částečný provoz s možností odnosu zboží nebo jeho doručení. Nejhoršími měsíci byly duben a květen, kdy platila rozsáhlá karanténní omezení. Nicméně již od června se restrikce postupně začaly na všech trzích uvolňovat a zažíváme výrazné oživení. Oznámený pokles tržeb činil 29,8 % na 336 miliónů eur, po započtení vlivu směnných kurů ve výši -1,0 %, respektive +0,7 %. Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2020 organicky poklesl z 89 miliónů eur ve stejném období roku 2019 na 8 miliónů eur, a to v důsledku poklesu tržeb. Pro snížení provozních a mzdových nákladů jsme využili poskytnutí volna zaměstnancům a také dočasné propouštění. Úspory v provozních nákladech byly do značené míry spotřebovány na rezervu na špatné úvěry.
Další informace
Úspěšné dokončení vstupu na burzu Dne 29. května 2020 byla firma úspěšné kotována na amsterdamské burze Euronext. Aktuální zisk za sledované období
v miliónech eur1. pol. 20201. pol. 2019
Zisk před zdaněním642588
Čisté finanční příjmy/(výdaje)(122)(133)
Daně(127)(103)
Příjem společných podniků a dceřiných firem0(1)
Zisk za sledované období393351

Konferenční hovor a webové vysílání Casey Keller (generální ředitel) a Scott Gray (finanční ředitel) společnost uspořádali konferenční hovor pro analytiky a institucionální investory, který se uskutečnil 4. srpna 2020 v 10:00 středoevropského času. Na tomto konferenčním hovoru byly probírány výsledky společnosti za první pololetí roku 2020. Živé webové vysílání a záznam konference si můžete přehrát na webových stránkách firmy JDE Peet’s, v sekci pro vztahy s investory (Investor Relations).

O společnosti JDE Peet’s

JDE Peet’s je světovou jedničkou v oblasti balené kávy a čaje z hlediska tržeb. Za daňový rok končící 31. prosincem 2019 firma prodala více než 130 miliard šálků kávy a čaje ve více než 100 rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Firma JDE Peet’s má portfolio více než 50 předních globálních, regionálních a místních značek kávy a čaje a nabízí vysoce kvalitní a inovativní kávové a čajové produkty a řešení ve všech cenových kategoriích, pro různě náročné zákazníky. Za daňový rok 2019 firma JDE Peet’s utržila celkem 6,9 miliardy eur a měla v průměru 21255 zaměstnanců na celém světě. Globální portfolio značek firmy JDE Peet’s, mimo jiné, zahrnuje následující značky: Jacobs, Peet’s, L’OR, Senseo, Tassimo a Ti Ora. Více informací najdete na webových stránkách www.JDEPeets.com.
Důležité informace Předpisy na ochranu proti zneužívání trhu Tato tisková zpráva obsahuje informace ve smyslu článku 7(1) Nařízení Evropské unie o zneužívání trhu.
Prezentace údajů Roční uzávěrka firmy JDE Peet’s N.V. (dále jen firma) a konsolidovaná uzávěrka za její sesterské společnosti (dále jen skupina) byly připraveny v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS (International Financial Reporting Standards), schválených Evropskou unií. Při přípravě finančních informací uvedených v této tiskové zprávě platí stejné zásady pro přípravu uzávěrky za skupinu i za jednotlivé firmy (pokud není uvedeno jinak) a vztahují se k fiskálnímu roku končícímu 31. prosincem 2019. Všechny údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou neauditované. Finanční údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou většinou uváděny v miliónech eur. Některé číselné údaje uvedené v těchto materiálech, včetně finančních údajů, byla zaokrouhleny. V tabulkách jsou záporné údaje uvedeny v závorkách. V ostatních případech jsou záporné údaje uvedeny se znaménkem "-" nebo uvozeny příslušným tvarem slova „záporný“.
Údaje nesplňující účetní standardy IFRS Tato tisková zpráva obsahuje některé finanční ukazatele, které neodpovídají účetním standardům IFRS a tyto údaje nesplňují požadavky na informace o solventnosti nebo výkonech firmy dle účetních standardů IFRS. Údaje neodpovídající účetním standardům IFRS uvádíme nad rámec informací připravených v souladu s účetními standardy IFRS. Údaje, které neodpovídají účetním standardům IFRS tak jak je používá naše skupina, se mohou lišit od stejných údajů používaných jinými firmami. Tyto údaje proto nesmí být považovány za alternativu k rozvaze, výsledovce a dalším finančním informacím připraveným v souladu se standardy IFRS ani za informace pro hodnocení solventnosti a hotovostních toků firmy. Další informace o údajích neodpovídajících účetním standardům IFRS, které naše skupina používá, najdete v článku „Údaje neodpovídající účetním standardům IFRS“ finanční zprávy naší skupiny za první pololetí roku 2020, končící 30. červnem 2020.
Výhledová prohlášení Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona Spojených států amerických, o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995), včetně informací o finanční situaci, výsledcích a podnikání skupiny. Za výhledová prohlášení se v této tiskové zprávě považují všechny informace zde uvedené, s výjimkou historických faktů. Nemůžeme zaručit, že se budoucí odhady naplní. Skutečné finanční výsledky či události se mohou podstatně lišit v důsledku rizikových faktorů, které ovlivňují podnikání naší skupiny. Tyto rizikové faktory mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky skupiny budou podstatně lišit od výslovně či domněle uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky skupiny a způsobit, že se skutečné finanční výsledky budou podstatně lišit od údajů uváděných ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: (a) konkurenční tlaky a změny v zákaznických trendech a preferencích a také vnímání našich značek zákazníky; (b) kolísání ceny zelené kávy, včetně prémiových kávových bobů Arabica, čajů a dalších komodit a také naše schopnost zajistit si dostatečné, kvalitní a trvale udržitelné dodávky kávy a čaje; (c) globální a regionální ekonomické a finanční podmínky, včetně politického, ekonomického a dalšího vývoje; (d) přerušení provozu výrobních a distribučních center skupiny; (e) naše schopnost úspěšně inovovat, vyvíjet a uvádět na trh nové produkty a jejich doplňky a úspěšně tyto produkty a doplňky prodávat; (f) úmyslné či údajné nedodržování platných zákonů a předpisů ze strany naší skupiny a právní spory či vyšetřování ze strany státních úřadů, která ovlivňují podnikání skupiny; (g) problémy spojené s úspěšným završením akvizic a integrací koupených podniků; (h) odchod vyššího vedení a ostatních klíčových zaměstnanců; a (i) změny platných zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí. Výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy. Naše skupina nemá a výslovně se zříká jakékoli povinnosti aktualizovat či měnit výhledová prohlášení, a to ani ve světle nových informací či neočekávaných událostí. Naše skupina neručí za správnost a přesnost výhledových prohlášení a varujeme investory, aby na výhledová prohlášení nespoléhali. Další informace o rizikových faktorech, které ovlivňují podnikání naší firmy, jsou popsány ve zprávách, které naše skupina pravidelně podává nizozemskému Úřadu pro finanční trhy (Stichting Autoriteit Financiële Markten).
Informace o trhu a průmyslu Veškeré odkazy v tomto článku, které se týkají předpovědí vývoje našeho průmyslového oboru, statistik, informací o trh a tržních podílech jsou odhady vytvořené analytiky, konkurenty a odborníky z různých organizací, a to z veřejně dostupných informací nebo se jedná o vlastní odhady či analýzy naší skupiny. Případná pořadí firem v žebříčcích či statistických údajích se určuje podle výše tržeb, pokud není uvedeno jinak.
Žádná nabídka Tyto materiály nepředstavují ani nesmí být považovány za nabídku k prodeji, vydání, či odkupu cenných papírů společnosti v žádné jurisdikci.
Ukazatele neodpovídající mezinárodním účetním standardům IFRS Tato tisková zpráva obsahuje ukazatele, které neodpovídají mezinárodním účetním standardům IFRS. Jedná se o ukazatele, které podle mezinárodních účetních standardů IFRS nepodávají informace o solventnosti či výkonnosti firmy, nicméně skupina je považuje za alternativní ukazatele své výkonnosti. Tyto ukazatele, které neodpovídají mezinárodním účetním standardům IFRS jsou uvedeny nad rámec finančních ukazatelů připravených v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS.
Zisk před zdaněním a odpisy Zisk před zdaněním a odpisy je definovaný jako provozní zisk před odpisy a oprávkami, upravený stejným způsobem jako zisk před zdaněním.
Daňové náklady Daňové náklady jsou splatné daně očištěné od jednorázových položek, jako jsou neodečitatelné výdaje, změny v rezervách na splatné daně a odložené daně.
Poměr zadluženosti vůči zisku před zdaněním a odpisy Čistý poměr zadluženosti vůči zisku před zdaněním a odpisy se stanoví jako poměr čistého dluhu vůči zisku před zdaněním a odpisy za posledních 12 měsíců.
Organický zisk před zdaněním Organický zisk před zdaněním je definován jako zisk před zdaněním za předchozí rok upravený o průměrnou hodnotu směnných kurzů a po zohlednění změn (například nové akvizice a odprodaná aktiva). Pro zjištění organického zisku před zdaněním za sledovaný rok se zisk před zdaněním za daný rok přepočte na průměrný směnný kurz a odečte se zisk před zdaněním z koupených/odprodaných firem, a to až do uplynutí 12 měsíců následujících po datu uskutečnění příslušné transakce.
Organické tržby Organické tržby jsou definovány jako tržby v předchozím roce přepočtené na průměrnou hodnotu směnného kurzu, po zohlednění změn (například nové akvizice a odprodaná aktiva). Pro zjištění organických tržeb v daném roce, se vezmou tržby za daný rok a přepočtou se na průměrnou hodnotu směnného kurzu za daný rok a odečtou se tržby koupených/odprodaných firem, a to až do uplynutí 12 měsíců následujících po datu uskutečnění příslušné transakce.
Organický růst tržeb Organický růst tržeb je definován jako růst tržeb v příslušném roce, oproti situaci v předchozím roce.
Aktuální zisk Aktuální zisk je definován jako zisk před zdaněním za sledované období, včetně finančních příjmů a výdajů, daňových vyrovnání a upravených příjmů od dceřiných společností a společných podniků. Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/ Kontaktní informace Média Michael Orr Media@JDEPeets.com Investoři a analytici Robin Jansen +31 6 1594 4569 Robin.Jansen@JDEcoffee.com Zdroj: JDE Peet’s Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy. (BW)
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.