Olga Karlíková: Naslouchání / 8. 9. – 8. 11. 2020

Datum: 04.09.2020
Praha 4. září 2020 (PROTEXT) - Sophistica Gallery, Praha připravila pro Museum Kampa retrospektivní výstavu Olgy Karlíkové, která vstoupila do povědomí kulturní veřejnosti především díky svým originálním výtvarným záznamům ptačích zpěvů a dalších akustických přírodních...
Praha 4. září 2020 (PROTEXT) - Sophistica Gallery, Praha připravila pro Museum Kampa retrospektivní výstavu Olgy Karlíkové, která vstoupila do povědomí kulturní veřejnosti především díky svým originálním výtvarným záznamům ptačích zpěvů a dalších akustických přírodních jevů. Výstava představí celý rozsah tvorby autorky, jež sehrála v kontextu českého umění druhé poloviny 20. století významnou roli a dodnes ovlivňuje mladší generace. Jako absolventka Ateliéru textilního výtvarnictví Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Olga Karlíková profesně zakotvila v Ústavu oděvní a bytové kultury (ÚBOK) v Praze (1949-1976), kde se výrazně podílela na podobě českého moderního textilu i jeho úspěšné prezentaci například na Expo58 v Bruselu či XII. milánském Trienále v roce 1960. Patřila mezi přední tváře českého textilního designu své doby. Především v šedesátých letech se také věnovala grafické a ilustrační tvorbě - např. pro časopis Světová literatura vytvořila technikou frotáže ilustrace řady textů zahraničních autorů. Souběžně se svou profesí rozvíjela svůj malířský talent. Základním principem její volné tvorby byl od počátku niterný vztah k přírodě - pokorné a hlubinné naslouchání jejím subtilním projevům. Pojem "naslouchání", použitý v názvu výstavy, se tedy nevztahuje jen k výtvarně zachyceným sluchovým vjemům, které lze považovat za jeden z nejoriginálnějších přínosů Olgy Karlíkové světovému proudu nové citlivosti k přírodě v umění - upozorňuje především na senzitivní, soustředěnou pozornost, s níž autorka systematicky zpracovávala zdánlivě běžné přírodní jevy (morfologii zemské kůry, mořský odliv a příliv i pohyby vln, odrazy světla na hladině, lety a zpěvy ptáků...).
Výstava, rozčleněná do čtyř základních symbolicky pojmenovaných částí - Země, Voda, Prostor a Zpěvy, je umístěna ve dvou podlažích výstavního prostoru Musea Kampa, jejichž pořadí si může návštěvník sám zvolit. Sál v prvním poschodí je zasvěcen Zpěvům. Největší pozornost je zde věnována malbám a početným kresebným studiím zpěvů ptáků: Během bezmála čtyřiceti let Olga Karlíková vytvořila grafické kódy pro hlasy několika desítek druhů a věnovala se také kresebným notacím celých ptačích sborů v průběhu delšího časového úseku. V této části výstavy jsou rovněž zastoupeny záznamy hlasů žab a velryb, jakož i hudby, především Listů důvěrných Leoše Janáčka. Dva sály ve druhém poschodí diváky seznamují s dalšími stěžejními tématy Olgy Karlíkové, v nichž se obrací k základním elementům - Zemi, Vodě a Prostoru. Ve vybraných ukázkách na centrálním panelu je představena také její raná tvorba ovlivněná jejím učitelem Václavem Bartovským, stejně jako autorčiny ilustrace a návrhy textilií i jejich realizace. Cílem profilové retrospektivní výstavy Olgy Karlíkové je poskytnout ucelený obraz o všech fazetách jejího mnohostranného díla, které je oslavou univerzálního řádu a krásy přírody. Její autentická tvorba zrála po léta v ústraní - svým podpisem Charty 77 totiž ztratila možnost oficiálně své práce prezentovat. Současná výstava je v tomto ohledu i splátkou dluhu vůči výrazné osobnosti české výtvarné scény.
Exponáty na výstavu zapůjčily COLLETT Prague | Munich, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie Zlatá husa, Praha, Nadační fond 8smička, Humpolec, Národní galerie Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, soukromí sběratelé a rodina autorky. Výstavu doprovází obsáhlá monografie Olga Karlíková 1923-2004 - Naslouchání / Listening, kterou vydává Sophistica Gallery, Praha. Ve studiích Terezie Zemánkové, Johany Lomové, Anežky Šimkové, Pavla Klusáka, Václava Cílka a Víta Zavadila, doplněných texty z autorčiných poznámkových zápisů, přibližuje na 424 stranách s 317 reprodukcemi portrét vzácné ryzí tvůrčí osobnosti.
Olga KARLÍKOVÁ: Naslouchání 8. 9. - 8. 11. 2020 Kurátorky: Terezie Zemánková, Anežka Šimková https://sophisticagallery.cz/vystava/olga-karlikova-naslouchani Další informace: zapletal@creativoas.cz OLGA KARLÍKOVÁ 1923-2004 1923 Narodila se 6. ledna v Praze jako druhé dítě Olze Karlíkové, rozené Zajíčkové, a Leopoldu Karlíkovi, vlastníkovi České mezinárodní dopravní společnosti Karlík a spol. V rodném novogotickém "Rožánkově" domě v Chotkově ulici na Malé Straně žila do jeho asanace v roce 1966. 1939-1940 Po absolutoriu Francouzského lycea studuje na grafické škole Jaroslava Švába Officina Pragensis. 1941-1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze: Ateliér kresby, malby, písma a užité grafiky prof. Jaroslava Bendy a Ateliér užité grafiky, knižního umění a propagace prof. Antonína Strnadela. 1945-1948 Vysoká škola uměleckoprůmyslová: Ateliér textilního výtvarnictví prof. Antonína Kybala. V rané fázi své malířské tvorby vytvořila řadu krajinomaleb především z jižních Čech, ale také portréty členů rodiny a přátel. 1947 Sňatek se sochařem Jiřím Novákem (1922-2010). Manželství trvalo do roku 1960. 1948 26. června se jí narodila dcera Olga. 1949-1976 Zaměstnaná v podniku Textilní tvorba, později Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK). 1955-1960 Její umělecký rozvoj ovlivnil malíř Václav Bartovský a především tehdejší teoretik ÚBOKu Jindřich Chalupecký, s nímž ji pojilo celoživotní přátelství. 1957 Členství v tvůrčí skupině užitého umění Bilance, účast na jejích členských výstavách v letech 1958-1963. Stýká se s umělci z okruhu volného uskupení UB 12 (1961-1970), s nimiž sdílí obdobné umělecké názory. Byli to např. Václav Bartovský, Václav Boštík, Věra a Vladimír Janouškovi, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Jiří a Daisy Mrázkovi, Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová, důležitý byl vliv Mikuláše Medka. 1958 Tvorba ÚBOKu včetně textilií Olgy Karlíkové úspěšně reprezentovala Československo na mezinárodní výstavě Expo58 v Bruselu. Během cesty do Belgie navštívila také pobřeží Severního moře. 1959 První samostatná Výstava textilu a obrazů v Galerii Československý spisovatel v Praze. 1960 Účast na XII. Trienále designu a architektury v Miláně. V rámci kolekce ÚBOKu zde vystavila koberec a dekorativní tkaniny. 60. léta Dynamické tvůrčí období, kdy rozvíjí svou profesní kariéru textilní výtvarnice, navrhuje dekorační tkaniny, tapisérie a koberce. Vytváří návrhy filmových plakátů a technikou frotáže také ilustrace pro časopis Světová literatura (1962-1966). Po asanaci rodného domu se stěhuje do Thunovské ulice na Malé Straně. Podniká cesty do zahraničí: Varšava, Moskva, Leningrad, Francie - Paříž, Bretaň, Provence. Často pobývá na chalupě v Deštné u Dubé na Českolipsku, stále ale jezdí také do jižních Čech. 1964 Druhá samostatná výstava v Galerii mladých Alšovy síně Umělecké besedy v Praze představuje novou polohu její malby ovlivněné informelem. 1965 První kresebný záznam ptačího zpěvu. Grafické záznamy zpěvu ptáků, žab, velryb, ale i hudby se v následujících letech stanou hlavními tématy její tvorby. 1975 Poprvé vystavuje kresby a obrazy ptačích zpěvů v Galerii Ve věži v Mělníku (společně se Svatoplukem Klimešem). 1976 Odchází do předčasné penze. 1977 Podepisuje Chartu 77. Následuje vyloučení z SČSVU. Nadále vystavuje pouze v neoficiálních výstavních prostorech. V malířské tvorbě Olgy Karlíkové se i díky cestě k Atlantiku objevuje silné téma moře a oceánu. 1983 Výstava v klášteře v Doksanech poprvé představila kontinuální linii její tvorby. 1986 V pražské Galerii Opatov připravil Jaroslav Krbůšek její výstavu, která byla ale vzápětí zrušena. 1987 Jindřich Štreit uspořádal její výstavu na Sovinci. 1988 Výstava v Ústavu makromolekulární chemie v Praze. 90. léta Po roce 1989 začíná být doceňován její originální přínos pro české výtvarné umění. Vystavuje samostatně, ale její práce jsou součástí i velkých tematických výstav. (První výstavu její tvorby uspořádala Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem v roce 1990). 1992 Nově objeveným tématem její tvorby se stává záznam pohybu Země vůči Slunci. 1993 Výstava Zemi / Olga Karlíková a konceptuální přátelé (Miloš Šejn, Milan Maur a Marian Palla) v Českém muzeu výtvarných umění v Praze dokumentovala sounáležitost ekologického smýšlení Olgy Karlíkové s generačně mladšími kolegy. 2004 5. srpna umírá v Mělníku. Výběr z citátů Olgy Karlíkové: Snad nejde ani tolik o to dělat umění, jako uvidět či pocítit a říci něco podstatného z tohoto světa Malování je nejkrásnější dobrodružství. Člověk by uvěřil, že už na samém začátku bylo rozhodnuto, jen nám to bylo až k samému dokončení zatajeno. Moře, (tjó, moře), ale člověk ho může zažívat stále v sobě, má-li tu touhu. Někdy jsou ze všeho nakonec jen tři linky. Ale jak dlouho trvalo, než je člověk našel. A ještě si vzpomněl jeden skřivan, že před nocí musí, musí polím a květinám, stromům, ptákům a oblakům, zvířatům, lidem připomenout, jak je život krásný, když je v srdci tolik lásky. Ale teď právě někde v dálce se pokouší kos o zpěv, tiše šumí drobný déšť a v tuto chvíli se něco ve mně zase tiše a laskavě ukládá. Je tu okamžik, který, nepropaseme-li jej, otvírá nám, udiveným, skrytá tajemství, která v sobě nosíme.
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.