SkyLimit Industry vstupuje do oboru průmyslové automatizace

Datum: 22.06.2017
Praha 22. června (PROTEXT) - SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. kapitálově vstoupil do společnosti INOX technology s. r.o., se sídlem v Jablonci nad Nisou („INOX“), a získal v ní 60% podíl. Stávající majitelé a klíčoví manažeři...
Praha 22. června (PROTEXT) - SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. kapitálově vstoupil do společnosti INOX technology s. r.o., se sídlem v Jablonci nad Nisou („INOX“), a získal v ní 60% podíl. Stávající majitelé a klíčoví manažeři INOXu Miloslav Nýdrle, Lukáš Šilhán a David Hušek si ponechali dohromady 40% podíl v nové vlastnické struktuře INOXu. INOX působí v oboru průmyslové automatizace, který je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích oborů strojírenské výroby. Silná poptávka v oboru se odvíjí především od historicky nejrychlejšího tempa inovačního cyklu automobilového průmyslu. INOX se orientuje na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení pro automobilový průmysl a jeho zákazníky jsou globální tzv. tier 1 dodavatelé. V roce 2016 dosáhl INOX tržeb ve výši 88,2 mil. Kč, přičemž průměrný roční růst tržeb za poslední 4 roky činil 15 %. Ukazatel zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2016 hodnoty 14,1 mil. Kč při marži 16 %. Společný záměr nových majitelů předpokládá další růst tržeb, který bude mimo jiné podpořen dalšími investicemi do nových výrobních technologií. INOX je po lednové akvizici společnosti STS Olbramovice druhou akvizicí fondu dokončenou v letošním roce. INOX a STS již po dobu několika měsíců vzájemně kooperují ve výrobě, čímž naplňují jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny. Právními poradci transakce byly společnosti Havel, Holásek & Partners na straně kupujícího a Novalia na straně prodávajících. Akviziční financování poskytla Unicreditbank. O společnosti SkyLimit Industry SkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů, který si klade za cíl vybudovat průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje přibližně od 100 do 500 mil. Kč, společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivní hotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategický investor, který investuje na předem neomezenou dobu. SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácích průmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu v situaci, kdy kapitálový a finanční trh obecně nenabízí dostatek atraktivních investičních příležitostí. Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč. Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Společníky SkyLimit Investments jsou Michal Bakajsa, Ľubomír Červeňák, Marián Fabian a Jaroslav Sopuch. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovaných investorů. Obhospodařovatelem fondu je Amista, investiční společnost, a.s. Kontakt: Jaroslav Sopuch Partner SkyLimit Investments s.r.o. Vodičkova 41, 110 00 Praha 1 Mobil: +420 603 555 089 E-mail: jaroslavsopuch@skylimit.cz
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.