Statika staveb 2020 Plzeň

Datum: 11.09.2020
Plzeň 11. září 2020 (ČTK) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala ve čtvrtek 10. září 2020 již třetí ročník celostátní odborné konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň. Konference byla tematicky zaměřena na problematiku...
Plzeň 11. září 2020 (ČTK) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala ve čtvrtek 10. září 2020 již třetí ročník celostátní odborné konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň. Konference byla tematicky zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí; na výměnu informací o současných návrhových a prováděcích postupech při návrhu, realizaci a hodnocení nosných konstrukcí; na přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví. Konferenci zahájil Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a po úvodním slovu předal mikrofon Ing. Robertu Špalkovi, místopředsedovi ČKAIT: „Sešli jsme se dnes proto, abychom si vyměnili informace o problematice při navrhování nosných konstrukcí. Ani připravovaná rekodifikace stavebního práva nezmění chválabohu nic na tom, že fyzikální zákony i nadále platí a je na nás, abychom je používali dobře. I k tomu by měla sloužit dnešní konference.“ V letošním roce byla tematika konference především zaměřena na železobetonové stavby, které jsou jedním ze základních typů nosných konstrukcí staveb, a technické aspekty návrhu a provádění těchto konstrukcí. Předmětem přednášek našich předních odborníků z ČVUT v Praze, Fakulty stavební, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a z praxe byly přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví. Jednalo se zejména o oblast zatížení stavebních konstrukcí, zděné a betonové konstrukce a zakládání staveb. Na proces plánování, zadávání a přípravy výstavby má dnes zcela zásadní vliv atomizace projektové činnosti do malých skupin a nedostatečné a neprofesionálně stanovené vstupní podklady a koordinace činností. Vliv má i nevhodný výběr zpracovatelů projektové dokumentace a dodavatelů konstrukce stanovovaný většinou stavebníkem podle nejnižší nabídkové ceny. Práci tak získávají i osoby a společnosti s nízkou mírou zkušenosti, včetně účasti manažerů s odborně slabou nebo i chybějící kvalifikací, svoji roli také hraje dominance architektonické obce a ztráta profesní cti. Podle regulí stavebního zákona by zárukou odborné způsobilosti měla být vždy účast tzv. autorizovaných osob, které podle zákona absolvují zkoušky v oblasti projektování nebo provádění staveb a v oboru svojí stavební specializace. Důležitým tématem konference bylo také hodnocení stavu existujících konstrukcí. Jedná se o využití původních nosných konstrukcí budov pro další období nebo i nové využití. Tyto konstrukce již mají za sebou mnoho let provozu a projevují se u nich vlivy stárnutí a působení vnějšího prostředí. Na konferenci byly uvedeny špatné příklady, kdy u starších betonových staveb nebyl jejich stav správně vyhodnocen a vznikl rozpor v doložení únosnosti konstrukce. Jednalo se např. o úpravy ploché střechy panelového domu na střechu vegetační a o stanovení stavu nosné železobetonové konstrukce po požáru v bytě panelového domu. V období posledních dvou let byly mezi odborníky ČKAIT také řešeny havárie a poškození stavebních konstrukcí, které jsou známy ze sdělovacích prostředků. Jednalo se například o zřícení střechy tělocvičny v České Třebové - http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-03/ustavni-soud-potvrdil-podminku-za-pad-strechy-v-ceske-trebove/ , havárii lávky v Troji - https://www.ckait.cz/v-praze-troji-se-zritila-lavka-a-co-dal-z-pohledu-odborniku-ckait nebo požáry v bytech panelových objektů. Na konferenci zaznělo, že zlepšení dnešních poměrů při navrhování a výstavbě konstrukcí není věcí pouze jednotlivých projektantů, firem nebo jen profesních organizací jako je ČKAIT. Je nutné stav napravovat společným úsilím pod jednotným centrálním vedením a s přispěním dalších stavebních institucí, organizací, úřadů a společností. A tak účastníci konference mohou doufat, že zlepšení přinese právě zmíněný nový stavební zákon, na kterém se ČKAIT snaží co nejvíce podílet. Konference byla určena nejen pro stavební odborníky, projektanty a statiky, ale i pro investory a další pracovníky ve stavebnictví, kteří se zabývají přípravou, prováděním a opravami staveb a jejich nosných konstrukcí. Za přípravný výbor konference Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda výboru oblasti Plzeň, statik a projektant pozemních staveb, znalec v oborech stavebnictví a projektování, vysokoškolský učitel, 377 423 826, plzen@ckait.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a internetový magazín Energeticky soběstačné budovy. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za stavební a technologické inženýrské návrhy; je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. PROTEXT
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.