Třetí ročník konference Statika staveb 2020 Plzeň

Datum: 04.09.2020
Plzeň 4. září 2020 (PROTEXT) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků připravuje 3. ročník celostátní konference Statika staveb 2020 Plzeň Konference se uskuteční 10. září 2020 v Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň (9.00-17.00...
Plzeň 4. září 2020 (PROTEXT) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků připravuje 3. ročník celostátní konference Statika staveb 2020 Plzeň Konference se uskuteční 10. září 2020 v Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň (9.00-17.00 hod.). Cílem konference je výměna informací a poznatků zaměřených na statické řešení staveb. Letošní ročník je orientován na železobetonové a zděné nosné konstrukce. Konference poukáže na dobré i špatné postupy při návrhu a hodnocení stavebních konstrukcí včetně jejich úprav a realizací. S tím také mj. souvisejí havárie a poškození staveb, které jsou známy ze sdělovacích prostředků. Jedná se o případ zřícení střechy tělocvičny v České Třebové - http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-03/ustavni-soud-potvrdil-podminku-za-pad-strechy-v-ceske-trebove/ , o havárii lávky v Troji - https://www.ckait.cz/v-praze-troji-se-zritila-lavka-a-co-dal-z-pohledu-odborniku-ckait , nebo o důsledky požárů v bytech panelových domů. Dalším na konferenci probíraným tématem je problematika zřízení zelených střech na stávajících domech a na panelových objektech. Akreditaci novinářů přijímá Hana Hričinová (plzen@ckait.cz, 377 423 826) a Soňa Rafajová, která Vám po skončení konference zašle tiskovou zprávu 11. září 2020. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání u příležitosti této celostátní konference. Roušky s sebou.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a internetový magazín Energeticky soběstačné budovy. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za stavební a technologické inženýrské návrhy; je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. Příloha: Pozvánka na konferenci STATIKA STAVEB 2020 Plzeň Kontakt: Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.