VELUX Group se chce stát celoživotně uhlíkově neutrální

Datum: 01.09.2020
Kodaň 1. září 2020 (PROTEXT) - Společnost VELUX Group se zavazuje vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu a stát se celoživotně uhlíkově neutrální. Spolupracovat na tom bude se Světovým fondem na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature, WWF) Společnost VELUX Group se...
Kodaň 1. září 2020 (PROTEXT) - Společnost VELUX Group se zavazuje vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu a stát se celoživotně uhlíkově neutrální. Spolupracovat na tom bude se Světovým fondem na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature, WWF) Společnost VELUX Group se zavazuje snížit své budoucí emise CO2 a vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 - což v úhrnu představuje 5,6 milionu tun CO2. Dosáhnout toho chce ve spolupráci s WWF a prostřednictvím lesních projektů, které budou cílit na změny klimatu, a zastavení úbytku přírodních stanovišť. Zároveň bude podporovat zachování biologické rozmanitosti a zlepšování místních životních podmínek. Video Společnost VELUX Group dnes oznámila svůj nový závazek k celoživotní uhlíkové neutralitě ke 100. výročí svého vzniku v roce 2041. Tento závazek povede k zachycení historické uhlíkové stopy předního světového výrobce střešních oken - ta činí 5,6 milionů tun CO2 z přímých (např. vlastní emise nebo zařízení firmy) a nepřímých emisí (např. emise z generování zakoupených energií) od vzniku společnosti v roce 1941. Závazek bude realizován v projektech na obnovu lesů vedených Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). V budoucnu se společnost VELUX Group rovněž zavazuje k výraznému snížení vlastních uhlíkových emisí a i těch, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti (např. zakoupené zboží a služby, produkce odpadu a přeprava) ve shodě s nejambicióznějším cílem tzv. Pařížské dohody omezit globální oteplování o 1,5 °C. Celoživotní uhlíková neutralita je nový průkopnický závazek iniciovaný společností VELUX Group a připravený ve spolupráci s WWF. Jeho záměrem je přijmout odpovědnost jak za minulé, tak i budoucí emise. Nedílnou součástí tohoto závazku je ochrana cenných přírodních lesů a volně žijících rostlin a zvířat po celém světě pro dnešní a budoucí generace. David Briggs, CEO společnosti VELUX Group říká: "Planeta čelí vážné klimatické a přírodní krizi, která vyžaduje mimořádná opatření. V souladu s našimi hodnotami společnosti chceme udělat maximum, proto jsme připravili plán celoživotní uhlíkové neutrality. Jedná se o nový závazek zahrnující dvacetileté partnerství s WWF s cílem zachytit emise uhlíku v objemu odpovídajícímu naší historické uhlíkové stopě. Zároveň výrazně snížíme i naše budoucí emise CO2 a požádáme naše dodavatele, aby udělali totéž. Doufejme, že se další firmy nechají inspirovat a stanou se 'celoživotně uhlíkově neutrální', abychom vytvořili udržitelnou budoucnost pro všechny." S cílem stát se celoživotně uhlíkově neutrální bude společnost VELUX Group v rámci spolupráce s WWF investovat v příštích 21 letech do projektů na obnovu lesů a biologické rozmanitosti připravených speciálně pro VELUX. Pomůže tak zastavit úbytek přírodních stanovišť, odlesňování a znehodnocování půdy, jež ohrožují biologickou rozmanitost lesních ekosystémů po celém světě a zároveň nabídne spolupráci a prospěch místním komunitám. První dva projekty na obnovu lesů se budou realizovat v Ugandě a Myanmaru. Projekt v Ugandě bude zaměřený na obnovu znehodnocených lesů, vysázení nových lesů a ochranu zbývajících přírodních lesů prostřednictvím celé řady opatření. Projekt počítá rovněž s vysazováním lesíků, zakládáním dalších agrolesnických systémů a plantáží mimo chráněné oblasti s cílem uspokojit poptávku po různých lesnických produktech a omezit tlak na přírodní lesy. Projekt v Myanmaru si klade za cíl zabezpečit v těsné spolupráci a ve prospěch místních komunit řadu biokoridorů pro volně žijící zvěř, vedoucích průsmykem Maw Daung, a ochránit jedinečnou biologickou rozmanitost v této oblasti. "S tím, jak jsou dopady klimatické a přírodní krize stále zjevnější, sílí naléhavost potřeby vynaložit úsilí a přijmout opatření s cílem vytvořit odolnější a udržitelnější budoucnost pro všechny. Vize a závazek společnosti VELUX Group k celoživotní uhlíkové neutralitě jsou důležitým krokem a příkladem pro ostatní," říká Marco Lambertini, generální ředitel fondu WWF International. "Tento závazek je ve shodě s omezením globálního oteplování o více než 1,5°C a zároveň se zaměřuje na záchranu důležitých lesních porostů a biologické rozmanitosti - jakož i klíčových služeb, které přírodní stanoviště poskytují místním komunitám a ekonomice - odpovídá tak uhlíkově neutrální a ekologicky ohleduplné budoucnosti, jež se stane základem pro dosahování všech cílů udržitelného rozvoje. Společně doufáme, že inspirujeme další organizace k tomu, aby i ony přistoupily k celoživotně uhlíkové neutralitě, a že po celém světě zvýšíme laťku pro firemní klimatická a ekologická opatření." Partnerství s WWF je součástí Strategie udržitelnosti 2030 společnosti VELUX Group, která zahrnuje závazek ke snížení emisí prostřednictvím iniciativy vědecky podložených cílů (Science Based Targets Initiative). Za účelem transformace svého podnikání urychlí společnost VELUX Group investice do energetické efektivity ve svých výrobních závodech, přejde na obnovitelnou energii a bude nakupovat 100 % obnovitelnou elektřinu a zároveň zásadně změní způsob, jakým specifikuje a nakupuje materiály. Další informace o celoživotní uhlíkové neutralitě a projektech na obnovu lesů, jež jsou hlavní náplní partnerství s WWF, najdete na adrese www.velux.com/itsournature Odkaz na video Lifetime Carbon Neutral a ilustrativní fotografie zde. POZNÁMKY PRO EDITORY i - V současné době neexistuje žádná standardní metodologie pro výpočet historické uhlíkové stopy. Často například chybějí platné údaje o emisních faktorech a spotřebě energie za delší uplynulé období. Společnost VELUX Group proto vyvinula vlastní metodu výpočtu svých celoživotních uhlíkových emisí. Tato metoda je založena na uznané podnikové normě protokolu skleníkových plynů a vztahuje se na historické údaje. Tato jedinečná metodologie, včetně základních předpokladů, je nezávisle ověřována organizací Carbon Trust a posuzována odborníky z WWF. ii - Vymezení rozsahů 1 a 2. Rozsah 1 (přímé emise z vlastních nebo kontrolovaných zdrojů, např. zařízení společnosti, firemní vozidla). Rozsah 2 (nepřímé emise z generování zakoupené elektřiny, páry, tepla a chlazení spotřebovaných oznamovací společností). iii - Vymezení rozsahu 3 zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti (např. zakoupené zboží a služby, produkce odpadu a přeprava) iv - Iniciativa vědecky podložených cílů mobilizuje společnosti, aby si stanovily vědecky podložené cíle a posílily svoji konkurenční výhodu přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jedná se o spolupráci mezi organizacemi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF) a jeden ze závazků koalice We Mean Business Coalition. Iniciativa definuje a podporuje osvědčené postupy při stanovování vědecky podložených cílů, poskytuje zdroje a poradenství při odstraňování překážek bránících v jejich přijetí a nezávisle hodnotí a schvalují cíle společností. O společnosti VELUX Group Již téměř 80 let společnost VELUX Group vytváří lepší životní prostředí pro lidi po celém světě tím, že jim pomáhá zpřístupňovat co nejvíce denního světla a čerstvého vzduchu skrze střechu. Produktový program společnosti zahrnuje střešní okna a modulární světlíky, dekorativní rolety, produkty na ochranu proti slunci a žaluzie, včetně jejich instalace a inteligentních řešení pro domácnosti. Tyto produkty pomáhají zajistit zdravé a udržitelné vnitřní mikroklimatické prostředí pro práci a studium, hru a zábavu. VELUX Group působí globálně - s prodejními a výrobními provozy a 11 500 zaměstnanci ve více než 40 zemích po celém světě. Společnost VELUX Group vlastní akciová společnost VKR Holding A/S, jež je plně ve vlastnictví neziskové, charitativní nadace (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodiny. V roce 2019 činily celkové příjmy společnosti VKR Holding 2,9 miliard EUR a nadace THE VELUX FOUNDATIONS věnovala 178 milionů EUR na dobročinné granty. Další informace najdete na adrese www.velux.com. Twitter: @VELUX O fondu WWF WWF je nezávislá organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí s více než 30 miliony stoupenců a globální sítí aktivní v téměř 100 zemích světa. Jejím posláním je zastavit znehodnocování přírodního prostředí planety a tvořit budoucnost, ve které budou lidé žít v harmonii s přírodou a ve které budou chránit světovou biologickou rozmanitost, usilovat o to, aby využívání obnovitelných přírodních zdrojů bylo udržitelné, a podporovat snižování znečištění ovzduší a nadměrnou spotřebu a plýtvání. Nejnovější zprávy a zdroje pro sdělovací prostředky jsou k dispozici na panda.org/news. Twitter @WWF_media. Kontakt pro více informací: Lucie Pavlásková, PLEON-IMPACT (email: lucie.pavlaskova@pleon-impact.cz) ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.
Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.