reklama

monitoring zpravodajství 24 hodin denně

Přidat server

Přidat PR článek

PřihlásitRegistrovat

CGTN: Pětileté plány mapují budoucí rozvoj Číny

Datum: 22.05.2020

Peking 22. května 2020 (PROTEXT/PRNew­swire) – Systém čínských pětiletých plánů (pětiletek) představuje plány hospodářského a sociálního rozvoje Číny v následujících pěti letech. Společnost CGTN nedávno spustila interaktivní stránku, která shrnuje tyto pětiletky od roku 1953.
Přístup na interaktivní stránky společnosti CGTN o pětiletých plánech: Designing the Future
První pětiletka začala v roce 1953. Celkem bylo vytvořeno a realizováno 13 pětiletých plánů, kromě období ekonomických úprav mezi roky 1963 a 1965.
Letošní rok 2020 je posledním rokem 13. pětiletky. V současné době připravuje Čína dokumentaci 14. plánu. Pozornost všech se soustřeďuje k výroční schůzi vládních orgánů Číny koncem května, kde budou zveřejněny podrobnější informace.
Společnost CGTN analyzovala a vizualizovala čínské pětiletky z hlediska jejich délky, hlavních cílů a plánů pro průmysl, zemědělství, zdravotnictví, vládu, vědu a technologii, životní prostředí, zahraniční obchod a národní obranu.
Projekt nastínil podrobné cíle a pokyny zahrnující otázky ekonomiky, sociální sféry, vzdělání a životního prostředí. Primárně se zaměřil na cíle ekonomického rozvoje, ekonomické reformy a restrukturalizaci průmyslu.

Od první po třináctou pětiletku
Po založení Čínské lidové republiky v roce 1949, prošla čínská ekonomika obdobím obnovy. V roce 1953 spustila vláda první pětiletku (1953–1957), jejímž cílem bylo, aby se ze zemědělského státu stala vyspělá průmyslová země zaměřená na rozvoj těžkého průmyslu.
Několik dalších pětiletek kladlo důraz na rozvoj zemědělství a průmyslu. Druhá pětiletka (1958–1963) pokračovala v rozvoji průmyslu se zaměřením na těžký průmysl. Hlavními úkoly třetí pětiletky (1966–1970) byl rozvoj zemědělství a posílení základních průmyslových odvětví. Čtvrtý plán (1971–1975) vytyčil cíle pro výsledky v zemědělství a průmyslu a investice do infrastruktury. Pátá pětiletka (1976–1980) stanovila za cíl vybudovat nezávislý a relativně kompletní systém průmyslu.
V období od druhé do páté pětiletky procházela čínská vláda obdobím vytváření a zavádění vlastních pokynů pro středně až dlouhodobý rozvoj. V souvislosti s rozšiřováním znalostí a zkušeností byly cíle neustále upravovány.
První pětileté plány stanovovaly kvóty pro specifická výrobní odvětví, jako například ocel a obilí. Od začátku osmdesátých let byla Čína v procesu zavádění socialistické tržní ekonomiky v rámci socialismu s čínskými rysy, povaha plánů byla uvolněnější a většina stanovených cílů byla zrušena.
Šestá pětiletka (1981–1985) se zaměřila zejména na úpravy a řešení problémů předchozích plánů.
Interaktivní projekt analyzoval textovou dokumentaci první a sedmé až třinácté pětiletky, neboť znění od druhé do šesté nebylo k dispozici. Osm oficiálních dokumentů obsahovalo 360.000 čínských znaků.

Pokud jde o délku jednotlivých pětiletek, dokumentace první je nejdelší a představovala základ pro následující plány.
Sedmá pětiletka (1986–1990) byla zaměřena na vytvoření základů nového socialistického hospodářského systému s čínskými rysy.
Osmá pětiletka FYP (1991–1995) dala prioritu restrukturalizaci průmyslu a dále podpořila rozvoj technologií, vzdělávání a zahraničního obchodu.
Hlavní cíle deváté pětiletky (1996–2000) zahrnovaly předběžné založení ekonomiky socialistického trhu a další zlepšování struktury průmyslu.
Desátá pětiletka (2001–2005) si kladla za cíl vytvořit relativně kompletní systém sociálního zabezpečení a pokročit významně v zavádění moderního systému podnikání firem ve vlastnictví státu.
Jedenáctá pětiletka (2006–2010) navrhla optimalizaci a zdokonalení struktury průmyslu a zlepšování využívání zdrojů.
Záměrem dvanácté pětiletky (2011–2015) bylo zvýšení vstupů do vzdělání, vědy a technologií a stanovení sílů v ochraně životního prostředí.
Třináctá pětiletka (2016–2020) posiluje využití modernizací pro další rozvoj.
V posledních letech se plány netýkají jen ekonomiky. Větší pozornost je věnována rovněž širší řadě priorit, jako je například ochrana životního prostředí, snižování emisí uhlíku a optimální využívání energie a na sociální programy, jako je zdravotní zabezpečení a tvorba pracovních míst.

Původní článek: https://news.cgtn.com/…S/index.html
Fotografie – https://mma.prnewswire.com/…nce_1953.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/…GTN_Logo.jpg
Kontakt pro média: Jiang Simin, Email : jiang.simin@cgtn.com, Tel : +86–188–2655–3286

pridej.cz

Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.Partneři:

www.linuxportal.cz

Webhosting zajišťuje:

Webhosting

Copyright © 2006 - 2019 rssMonitor.cz | Tvorba www stránek - Webnix.cz


Partnerské odkazy: Údržba bazénů  Dřevěná okna  Vydělávejte ON-LINE.  Bazény, sauny

TOPlist

Přidat server: 

Do kategorie:


Přidat

Zrušit

Přidat novou kategorii


Přidat

Zrušit