SKOLENI-KURZY.EU - nové kurzy [CZ] 15.06.2024 04:51  Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení 987 - 2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění a pokynu D-59, který přinesl mnohá důležitá upřesnění. Seminář se také zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů platné pro rok 2024. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Případové studie představují převážnou část semináře. * • jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky, • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí z pohledu sociálního zabezpečení, možnost požádat o výjimku na základě rámcové dohody a její omezení • vyslání na pracovní cestu a formulář A1, • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU, • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele, • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice, • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR, • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance, • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a - nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země, • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí z pohledu zdanění a dopady na zdanění daňových nerezidentů, • zálohy na daň v ČR kdy ano a kdy ne, • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů kdy srážkovou a kdy zálohovou daň, související notifikační povinnosti, • výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti, • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli, mezinárodní pronájem pracovní síly, • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, • nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů, • roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů, • zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, kdy mohou být zdanění v zahraničí, • kdy není možné těmto zaměstnancům provést roční zúčtování – povinnost podat přiznání k dani z příjmů, • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty progresivní zdanění, • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Číst celý článek >>

Reklama

Srdcetvor.cz - handmade

srdcetvor-handmade.png Nákupní galerie rukodělných výrobků, služeb a materiálů. Můžete si zde otevřít svůj obchod a začít prodávat nebo jen nakupovat.

Lavivasex.cz - erotické pomůcky

lavivasex.png Přehled erotických pomůcek od elegantních vibrátorů, hraček pro páry až po stimulační oleje, afrodiziaka a BDSM pomůcky.

Hledej-hosting.cz - webhosting, VPS hosting

hledej-hosting.png Přehled webhostingových, multihosting a VPS hosting programů s možností jejich pokročilého vyhledávání a porovnávání. Najděte si jednoduše vhodný hosting.